Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring betreft de omgang met persoonsgegevens van Waal VOF als Verwerkingsverantwoordelijke.

Contactgegevens
Waal VOF
Schiedamsedijk 22
3134 KK Vlaardingen
KvK 24174530
Algemeen telefoon: 010 – 248 2828
Algemeen e-mailadres: info@waal.nl

Waarom wij Persoonsgegevens verwerken

Waal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Persoonsgegevens die wij verwerken

Waal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Persoonsgegevens worden meest door uzelf aan ons verstrekt. Voor zover wij Persoonsgegevens over u verkrijgen door het raadplegen van openbare registers, zijn deze data herkenbaar in onze verslaglegging en/of rapportages. U hebt waarschijnlijk recht op inzicht in deze verslaglegging en/of rapportages.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor een correcte dienstverlening is het noodzakelijk om Persoonsgegevens aan Waal te verstrekken. Uiteraard leggen wij alleen gegevens vast die in het kader van onze dienstverlening aan u relevant zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Waal werkt niet op basis van geautomatiseerde besluitvorming en werkt niet met profilering.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Waal bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om die doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verwerkt. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Delen van persoonsgegevens met derden

Waal deelt uw persoonsgegevens met derden voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening. Denkt u daarbij aan instanties als notarissen of banken.

Waal gebruikt Verwerkers met wie wij een Verwerkersovereenkomst sluiten, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens als Waal hanteert.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Waal gebruikt op haar website technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Waal. U hebt het recht om de gegevens die door u aan ons zijn verstrekt van ons te ontvangen. Daartoe dient u bij ons een verzoek in om uw persoonsgegevens in een digitaal bestand te sturen aan u of aan een ander binnen een door u genoemde organisatie.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdragen van uw persoonsgegevens of het intrekken van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen aan Waal via het bovenstaande postadres of mailadres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, zullen wij uw identiteit controleren voordat wij op een verzoek kunnen ingaan. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken. Wanneer wij (deels) niet aan uw verzoek kunnen voldoen, dan motiveren wij dat. Uw rechten kunnen worden beperkt op basis van in de AVG vastgestelde gronden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Waal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Vragen of klachten

Hebt u vragen over privacy of de omgang met persoonsgegevens door Waal kunt u die altijd stellen aan onze Privacy Officer via het e-mailadres privacy@waal.nl

U kunt ook altijd contact opnemen met de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen

Waal kan deze privacyverklaring wijzigen. De actuele versie is altijd beschikbaar via de website.

Als de wijzigingen direct op u van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met u communiceren.

Vlaardingen, 26 oktober 2020

WoonSlim maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren. Door deze te accepteren geef je ons toestemming de cookies te plaatsen.