Cookiebeleid

Als je de website waal.nl bezoekt, plaatsen we cookies op je computer, tablet of mobiele telefoon. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een browser op je computer wordt geplaatst.

Sommige cookies zijn nodig om een website goed te laten functioneren, in te kunnen loggen of om onze formulieren goed te laten werken. Ook kunnen we dankzij cookies achterhalen hoeveel mensen de site bezoeken en hoe ze er terecht komen. Met andere cookies kunnen we de site analyseren en verbeteren.

Zijn cookies veilig?
Een cookie kan geen kwaad en heeft niets te maken met computervirussen of andere kwalijke zaken. Cookies kosten je computer geen extra geheugen en maken je computer ook niet trager.

Hoe lang worden cookies bewaard?
Hoe lang een cookie op je computer blijft staan, hangt af van het soort cookie. Een tijdelijke cookie wordt automatisch verwijderd als je je browser afsluit. waal.nl gebruikt tijdelijke cookies en cookies die langer op je computer blijven staan.

Kan waal.nl op basis van cookies weten wie ik ben?
Nee, de cookies die we gebruiken bewaren niet je naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens.

Functionele cookies
Cookies die er voor zorgen dat deze website naar behoren functioneert. De website waal.nl gebruikt dergelijke cookies voor:

Analytische cookies

Cookies waarmee het gebruik van de website kan worden gemeten.

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, meet de website waal.nl met behulp van de software van Google continu hoeveel bezoekers op haar website komen en welke onderdelen van de website het meest bekeken worden. Hiervoor gebruikt zij cookies.

Van de informatie die wij op deze wijze verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina’s bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Dergelijke statistieken en overige rapportages kunnen wij niet herleiden tot individuele personen.

Wij gebruiken cookies voor:

WoonSlim maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren. Door deze te accepteren geef je ons toestemming de cookies te plaatsen.