Your browser does not support JavaScript

Met het oog op de toekomstige exploitatie van de bestaande 76 beneden-bovenwoningen aan het Fabriplein deed Woonplus onderzoek naar renovatie of sloop/nieuwbouw van de woningen. Vanwege de slechte technische staat van de woningen, besloten Woonplus en de gemeente Schiedam de woningen te slopen en geheel nieuw te bouwen.

Voor de opgave is Waal bij de ontwikkeling betrokken om de haalbaarheidstudies te doen en de nieuwbouwvarianten uit te werken. In nauwe samenwerking tussen Woonplus en Waal is het nieuwe ontwerp met 46 grondgebonden woningen van Rob Ruoff Architecten tot stand gekomen. Deze laat in het ontwerp van de nieuwbouw de oude architectuur op nieuwe wijze terugkomen. Dit door beeldbepalende elementen in het metselwerk terug te laten komen. Het plein behoudt zo haar historische sfeer.

Woonplus zal de huidige bewoners uithuizen en in de toekomst een andere doelgroep huisvesten in de woningen met tuin.

Fabriplein

46 woningen
PlaatsSchiedam
LocatieFabriplein
OpdrachtgeverWoonplus
ArchitectRob Ruoff Architecten
Bouwtijdstart 09/18 (+12 mnd)