Circulair

Michiel Oostindie, ontwikkelaar

“Mijn uitdaging is gebouweigenaren zoals beleggers en corporaties te bewegen om nèt dat stapje extra te doen. Het moet gaan om de total value of ownership en niet alleen om de initiële investering bij aanvang. Zo help ik onze opdrachtgevers graag verder richting een duurzame, rendabele en toekomstgerichte investering.”

Joris van der Velden, planontwikkelaar

“Als planontwikkelaar ben ik steeds op zoek naar het optimaal inpassen van de duurzaamheidsambitie van Waal en haar opdrachtgevers. Door in het voortraject met elkaar de juiste keuzes te maken, zie ik dat opdrachtgevers en gebruikers op lange termijn profiteren van de voordelen van duurzaam engineeren en bouwen, en dat is goed voor alle partijen!”

Duurzaamheidscoaches

Waal gaat in haar bedrijfsvoering bewust om met grondstoffen, produceert clean en creëert in samenwerking zoveel mogelijk maatschappelijk verantwoorde producten met duurzame materialen. Producten die zoveel mogelijk energie opleveren, van functie kunnen wijzigen en demontabel of herbruikbaar zijn. Een win-win situatie voor mens en natuur is het streven. Waal staat open voor innovatieve ontwikkelingen op het gebied van duurzaam bouwen, duurzame energieopwekking en het duurzaam exploiteren van gebouwen. De ontwikkelingen rondom duurzaamheid volgen elkaar snel op. Onze duurzaamheidscoaches zetten zich in om deze ontwikkelingen te volgen en toe te passen. Zij weten opdrachtgevers te verrassen en te begeleiden. Bij de ontwikkeling van een woongebouw voor een corporatie of belegger en bij het bepalen van duurzaamheidspakketten voor de bewoner. Onze duurzaamheidscoaches weten de weg naar een passende duurzame oplossing.

Madaster

Waal levert als integrale ontwikkelende bouwer een bijdrage aan de ontwikkeling van Madaster. Een onafhankelijk publiek platform dat materialenpaspoorten genereert met als doel wereldwijd afval te elimineren. Madaster is er voor particulieren, bedrijven en overheden en wordt ontwikkeld door Madaster Services onder toezicht van de Madaster Foundation.

Madaster fungeert als een online bibliotheek waarin materialen en gebouwen worden gedocumenteerd, net zoals verkaveling en grondbezit bij het kadaster. Vanuit Madaster kan iedereen een materialenpaspoort van zijn gebouw(en) laten maken. Zo’n paspoort bevat veel informatie over de kwaliteit en de herkomst van de materialen en hun huidige locatie. Het documenteren, registreren en archiveren van materialen in gebouwen maakt hergebruik van materialen eenvoudiger, stimuleert slim ontwerpen en elimineert afval.

Jeroen Broersma, Business Developer Madaster

“Wij zijn trots Waal te hebben in ons netwerk van partners. Als spil in het complexe bouwproces van ontwikkeling, engineering en realisatie kan Waal er mede voor zorgdragen dat informatie beschikbaar komt. Dit resulteert in een verhoging van de kwaliteit, toepasbaarheid en acceptatie van materialenpaspoorten.”

Johan Krijgsman, algemeen directeur Waal

“Virtueel bouwen is voor Waal de oplossing om duurzaam en efficiënt produceren mogelijk te maken. Dankzij de toepassing van 3D-BIM in onze ontwerp- en realisatieprocessen zijn we in staat de data van materialen, hoeveelheden en afmetingen inzichtelijk te maken. Met Madaster leggen we deze data vast voor toekomstig gebruik. Zo kunnen we de bij ons beschikbare data beter benutten in de life cycle van gebouwen en onze huidige ontwerp- en productietechnieken verbeteren. Slim ontwikkelen en bouwen, daar gaat het om.”

Waal

Schiedamsedijk 22
Postbus 165
3130AD Vlaardingen

Contact

+31 10 248 2828
info@waal.nl

BTW nr. 009044607B01
KVK nr. 24174530

woonSlim online